Billetter

Vi er en stor produsent av ulike typer billetter! Blant disse kan nevnes billetter for parkering, alle typer inngangs billetter, billetter til bruk i kollektivtrafikk, i tillegg til billetter med magnetstripe og chip. Vi har også elektroniske billetter i form av app og web app løsninger for smart telefon og nettbrett.

Billetter