blanketter

Vi har både offset- og digital produksjon. Dette gjør at vi kan dekke våre kunders behov som totalleverandør i alt fra enkle sort/hvitt produksjoner til avanserte 4- fargers full variabel produksjon. Produksjonen er tilpasset for avanserte løsninger med mulighet for applisering av plastkort og etiketter. ParaCard er en av få produsenter som kan lime plastkort av alle formater på brevark, brosjyrer, foldere og annet materiell. Vi kan personifisere plastkort, printe variabler på blanketter og montere på kortet med meget høy nøyaktighet. Dette gjøres med egenutviklet utstyr i vår produksjon.